Filteri u klima uređajima

filterFilteri u klima uređajima imaju više tipova i namena. Između ostalog oni pročišćavaju vazduh i sakupljaju prašinu, dok kod nekih modela filteri mogu uništavati bakterije i pročišćavati vazduh od raznih mirisa. Postoje modeli koji imaju i jonizator – filter koji proizvodi osvežavajući vazduh u vašem domu.

Tokom dužeg perioda korišćenja uređaja filter se vremenom zaprlja. Veoma je važno čistiti filtere zbog čistoće vazduha. U zavisnosti od zagađenosti vazduha u prostoriji preporučljivo je čistiti filter na nedelju ili mesec dana ako je u prostoriji dosta zagađen vazduh, ili na neki duži period ako vazduh u prostoriji nije previše zagađen.

Pored toga, čišćenjem filtera olakšavamo rad uređaja a samim tim i njegov vek trajanja. Očigledno je iz tih razloga potrebno redovno brinuti o njegovoj čistoći.

Pranje filtera se obavlja pod mlazom vode ili usisavanjem prašine. Preporučljivo je sami da naučite da izvadite i operete vaš filter na klima uređaju.

N A M E Š T A N J E  A N T I B A K T E R I O L O Š K O G  F I L T E R A
(samo za uređaje sa antibakteriološkim filterom)
• Otvoriti prednji poklopac unutrašnje jedinice – lagano ravnomerno povući sa obe strane, maska će se
otvori prema gore.
• Filter namestiti u okvir.
• Staviti okvir sa filterom u odgovarajuće mesto pod poklopcem unutrašnje jedinice.
• Filter staviti pravilno u unutrašnju jedinicu.
• Zatvoriti prednji poklopac unutrašnje jedinice. Poklopac zatvoriti pravilno.
• Ukoliko se poklopac ne zatvori pravilno, proverite položaj okvira filtera.

 

Najčešća pitanja?

Koja je funkcija filtera u klima uređaju?

Osnovna svrha filtera u klima uređaju je da zaštiti sistem motora ventilatora od akumulacije prašine i prljavštine čime bi se izazvali mehanički kvarovi. Da li je zdravlje i kvalitet vazduha u prostorijama u kojima živite, to je pitanje koje je danas postalo mnogo važnije vlasnicima kuća. Danas, kućni filteri za vazduh su generalno dizajnirani da neutrališu  prašinu, polen, buđ, bakterije, dim, dlake kućnih ljubimaca i druge čestice, kao i da se  produži životni vek komponente u klima uređajima.
Većina kuća koja se sada gradi, redizajniranom su čvršća i  grade se sa mnogo više izolacije. Dok su ove promene danas sastavni deo gradnje i daju više efikasne energije, oni takođe stvaraju mnogo više problema tokom filtracije. Čestica i zagađivači postali su  zarobljeni i na kraju se zadržavaju unutar vašeg stana, talože se na tepisima, podovima i ostalih površina.
Kada se redovno menja i čisti filter, dobar kvalitet filtera za vazduh u vasem stanu će smanjiti iznos ovih čestica zagađivača,  koju vašu porodicu udiše, neka vaš sistem radi efikasno i da se smanji ukupna  potrošnje energije.

Zašto je potrebno promeniti filter u  klima uređaju?
Koliko često treba da menjam filter u klima uređaju?
Koji su neki od problema sa kojima ću se suočavati kada zaboravim da
promenim  filter?
Gde i koliko se filtera nalazi u klima u uređaju ?

Kontakt!
Poruka uspesno poslata!7 + 8 =