Nazivi i funkcije sastavnih delova klima uredjaja

Pri izboru lokacije za montažu klima uređaja obratiti pažnju na:
• Potrebno je omogućiti odvod kondenza iz unutrašnje jedinice na odvodni kanal ili pogodno mesto za montažu.
• Potrebno je da unutrašnja jedinica  bude udaljena od TV ili radio aparata, da ne dolazi do smetnji u režimu radu.
• Ne montirati uređaj na lokaciju, gde postoji mogućnost mešanja vazduha sa zapaljivim gasovima i isparenjima.
• Ne montirati uređaj blizu eksplozivnih gasova, tečnosti i drugih zapaljivih stvari.
• Ne izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti ili izvoru toplote.
• Ne montirati uređaj u blizini zapaljivih predmeta (zavese i slično).
• Ulaz i izlaz vazduha na uređaju ne pokrivati (zavese, zid, namestaj i slično).

Leave a Comment


Kontakt!
Poruka uspesno poslata!6 + 7 =