SEER, EER, COP kod klima uređaja

U današnje vreme, veliku stavku pri kupovini klima uređaja igra i njena energetska efikasnost, odnnosno potrošnja električne energije. Zbog toga treba obratiti pažnju na energetski razred klima uređaja i one skraćenice EER, COP i SEER.

EER označava odnos energetske efikasnosti određenog rashladnog uređaja i predstavlja odnos količine hlađenja (BTU/h) i potrošene električne energije (W). On se računa, uzimajući u obzir da je spoljna temperatura 35c uz održavanje unutrašnje temperature na 26c pri relativnoj vlažnosti vazduha od 50%.

COP (koeficijent performansi) je sa druge strane odnos promene toplote na izlazu po uloženom radu u samom uređaju ali je u direkntoj srazmeri sa EER. Energetska efikasnost se, na osnovu koeficijenta, dobija po formuli EEP=COP * 3.412.

SEER označava sezonsku energetsku efikasnost i ima istu jedinicu BTU/Wh ali ne se ne računa za jednu operaciju uređaja kao EER, već predstavlja ukupan rezultat performansi tokom tipične godine u datim klimatskim uslovima. Ne računa se za jednu spoljnu temperaturu  već za raspon od 18c do 40c.

Klima uređaji i cena ekonomičnosti na grejanju.

Ekonomičnost klima uređaja je jako bitna. Pri kupovini nam često cena klima uređaja igra presudnu ulogu pri odabiru ali često, dodatna investicija u ekonomičniji uređaj se vrlo brzo isplati kroz manji račun za električnu energiju.

Ukoliko koristite stariji klima uređaj, pogledajte njegovu energetsku efikasnost (ukoliko natpis nije izbledeo) i upredite je sa savremenim klima uređajima i tu razliku u potrošnji tokom jednog sata pomnožite sa 10ak sati dnevno i 30 dana u mesecu i izračunajte za koliko vremena bi vam se isplatila zamena stare, neefikasne klime sa novom. Imajte u vidu da savremena klima, pored manje potrošnji, ima tiši rad, bolje prečišćava i oplemenjuje vazduh u domu i ima niz drugih pogodnosti za lakše korišćenje.

Leave a Comment


Kontakt!
Poruka uspesno poslata!8 + 7 =